Repet 4, Blombacka Södertälje

Med start 2021 har Frank hjälpt Rikshem med utvecklingen av Västra Blombacka i Södertälje. Området som helhet består av ett antal nya byggrätter i samverkan med ett befintligt bestånd. Innergårdarna projekteras och byggs om för att skapa en härligt grönskande utemiljö för både de nya och de befintliga hyresgästerna. Just nu pågår etapp Norra Myran som är ett 8-våningshus med 58st effektiva lägenheter och 3st lokaler i bottenplan som skall stå färdiga Q2-24 samtidigt som 2st innergårdar väntar på att sin nyplanterade grönska skall ta fart. Allt planeras ihop med kommunens exploateringsenhet som skall bygga om och uppgradera kommunala gatan och GC-väg som går genom området.

 

Kund: Rikshem

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00