Repet 4, Blombacka Norra Myran

I början 2023 togs första spadtaget i projekt Norra Myran. Projektet innefattar 58 st lägenheter och 3 st lokaler som ska bidra till stadskänslan ihop med den nya stadsgatan som planeras med Södertälje kommun. Just nu pågår slutskedet där alla de sista delarna ska falla på plats. Ihop med Telia kommer huset att kopplas upp på lägenhetsnivå för att i realtid kunna fintrimmas av förvaltningen. Entreprenaden utförs av Nokon Byggnads AB som har tagit fram ett unikt stomkoncept med lätta väggar och bjälklag som håller ner antal transporter och snabbar på byggtakten samt minimerar uttorkningstider. Det i sin tur bidrar till det låga klimatavtrycket. Klimatdeklarationen landade på låga 138 kgCO2e/m2 BTA.
Se länk för vidare:
https://www.rikshem.se/om-oss/pressrum/2024/02/halverad-klimatpaverkan-for-rikshems-senaste-nyproduktion/

Frank har bidragit med bygg- och projektledning under hela processen, från förstudiefasen till färdigställande och i samråd med kommunen samt den planerade stadsgata som skall anläggas i närtid.

 

Kund: Rikshem

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00