Nordic Light Hotel, Stockholm

Renovering av våtutrymmen och byte av WC-cisterner på Nordic Light Hotel. Franks uppdrag innefattades av projektledning samt genomförande med generalentreprenad. Tyst renovering under pågående hotellverksamhet.

Kund: Nordic Hotels & Resorts AB

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00