Ombyggnad för bryggeri och restaurang, Kv Luma, Hammarby Sjöstad

Ombyggnad till nytt bryggeri och restaurang, Kv Luma hus 28 och 29, Hammarby Sjöstad. Projektledning, projekteringsledning och byggledning från idéskede till genomförande. Total ombyggnad av två kulturminnesmärkta byggnader till mikrobryggeri och restaurang.

Kund: Fabege

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00