Ombyggnad flerbostadshus, kv Storkvarnen 4, Rinkeby

Projekteringsledning, byggledning och kontrollansvarig enligt PBL av genomförande med utförandeentreprenad. Fullständig ombyggnad, fasadrenovering, stambyte samt energiprojekt med bl a solfångare inom Hållbara Järva-satsningen. 84 lägenheter.

Kund: Svenska Bostäder

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00