Ombyggnad av vårdboende och hyreslägenheter, kv Vilunda 6:36, Upplands Väsby

Projektledning från idéstadie till genomförande. Kvalitetsansvarig enligt PBL. 5 500 kvm vårdlägenheter och trygghetsboende.

Kund: Upplands Väsby kommun

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00