Ombyggnad av kv Borgaren 15 med butiker och lägenheter, Nyköping

Projekt- och byggledning, programarbete, projektering, upphandling samt genomförande med generalentreprenad/partnering.

Kund: Tham Invest

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00