Om- och tillbyggnad, Kvarnhagsskolan, Botkyrka

Byggledning under pågående verksamhet, inklusive uppföljning av entreprenadkostnaderna, 7 500 kvm. Totalt har skolans yta nästan fördubblats, samtliga installationer har även uppgraderats för att möta dagens krav.

Kund: Botkyrka kommun

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00