Om- och tillbyggnad, Bro Hof Slott, Upplands-Bro

Inventering och koncept för ombyggnad, bygglov samt projektledning av genomförande med delad entreprenad. Kvalitetsansvarig enligt PBL. 2 500 kvm ombyggnation till golfklubbhus. Övriga projekt inkluderar bland annat programarbete för två hotellbyggnader samt projektering och byggledning av installationsinfrastruktur.

Kund: Bro Hof Slott & Golf Club

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00