Om- och tillbyggnad av entré, Kv Luma, Hammarby Sjöstad

Om- och tillbyggnad av huvudentrén till Luma-omårdet i Hammarby Sjöstad. Projektledning, projekteringsledning och byggledning från idéskede till genomförande.

Kund: Fabege

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00