Nyproduktion Kv. Stor- och Gaffelseglet i Vega

I Vega, Haninge pågår projektutveckling av en helt ny stadsdel. I samband med att den nya pendeltågsstationen vuxit fram har även nya bostäder, restauranger och andra kommersiella lokaler färdigställts. Två av de kvarteren som är färdigställda idag är Stor- och Gaffelseglet. Kv Gaffelseglet består av 146 st nyproducerade hyresrätter och Storseglet består av 186 hyresrätter samt en kommersiell lokal i bottenplan. Dessa två kvarter nominerades som en av finalisterna till Haninge arkitekturpris 2023.
 
Frank har hjälpt fastighetsägaren och byggherren Stena Fastigheter med projekteringsledning av systemhandling och sammanställning av förfrågningsunderlag samt stöttning vid upphandling av entreprenör.

 

Kund: Stena Fastigheter

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00