Nyproduktion av CBRN-bana, Haninge Garnison, Berga

Byggledningsuppdrag inkluderande installationssamordning. Samordnad totalentreprenad för Fortifikationsverket. Nybyggnation av anläggning för skarp utbildning med kemiska (C), Biologiska (B), radiologiska (R) eller nukleära (N) stridsmedel. Projektet avser nybyggnad med ca 413 kvm byggnadsarea, markarbeten samt anläggningar och ledningar för teknisk försörjning. Utbildningsplats, duschrum och installations/förrådsutrymmen.

Kund: Fortifikationsverket

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00