Norra Bro etapp 1 Blombacka

Nybyggnadsprojekt åt Rikshem. Franks uppdrag i projektet innefattar planering och utveckling i tidigt skede, tekniskt stöd i projekteringen inom områdena bygg, mark och installation samt projektledning i produktionsfasen.

Kund: Rikshem

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00