Marievik

Tekniskt stöd samt byggledning i anläggning av kaj, park och gator i Marievik. Ett tillskott på cirka 1000 bostäder och mer ändamålsenliga kontor ska utvecklas i området. AMF Fastigheter, Castellum, Deutsche Bank, Aberdeen och JM är fastighetsägare i området.

Kund: RED Management

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00