Lillhaga Förskola Nykvarn

Nykvarns kommun expanderar och bygger en ny modernare förskola med åtta avdelningar för att ersätta den tidigare. Franks uppdrag är som projektledare och KA från idé till inflyttning.

Kund: Nykvarns Kommun

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00