Kv Trängkåren 7 – Påbyggnad

Tillbyggnad ca 200 kvm på befintligt terrass inkl. anpassning till omgivande ytor. Fastigheten är blåklassad.

Kund: Fabege

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00