Kv Trängkåren 7, fasadinventering DN-huset

Undersökning fasader på blåklassad byggnad. Franks uppdrag omfattade projektledning samt rådgivning. Fasaderna på höghuset undersöktes som ett led i det systematiska underhållsarbetet. I projektet ingick skadekartering, borrkärnsprovtagning samt analys och åtgärdsförslag.  Undersökning genomfördes med hjälp av klättrare.

Kund: Fabege AB

 

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00