Kv Sämjan 2 och kv Linaberg 19

Nybyggnation 370 lägenheter och förskola samt övriga lokaler i Mariehäll. Projektledning och byggledning från detaljplan till nyckelfärdigt. Samverkansentreprenad.

Kund: AB Stockholmshem
Bild: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00