Kv. Regulatorn 3, Flemingsberg, Huddinge Kommun

FRANK har förmånen att på uppdrag av Fabege AB få bistå med projekt-, bygg och projekteringsledning av ett komplext hyresgäst- och ombyggnadsprojekt i befintlig huskropp.

Hyresgästanpassning- och ombyggnation av Kv. Regulatorn 3. Huset består av två ihopsatta huskroppar som kallas för hus- M och hus- K, bestående av 3 våningsplan respektive 7 våningsplan.

Projektet berör i huvudsak i hus- K takomläggning, fönsterrenovering, nytt ventilationssystem och hyresgästanpassningar såsom flytt av Fabeges lokalkontor från hus – M till hus- K. I hus- M genomförs till största del ombyggnationer för en restaurangverksamhet med tillhörande uteservering, installationsarbete, nytt ventilationssystem och tillgänglighetsanpassningar. I fastigheten har idag Fabege sitt lokalkontor i drift som planeras vara pågående verksamhet under tiden för arbetena.

På fastigheten och intilliggande fastighet planeras även för att skapa trygga mötesplatser och bra service som kan ge liv åt ytan mellan husen.

Kund: Fabege

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00