Kv Mimer 5

Ombyggnad av storkök, café, bibliotek och utbildningssalar inom Cybergymnasiet och Snitz på Norrmalm, Stockholm. Uppdraget omfattade projekt- och byggledning samt genomförande av hyresgästanpassning inklusive hyresgäst- och driftskoordination.

Kund: Swedish Education Groupe AB

 

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00