Kv Köpenhamn 1

Projekt- och projekteringsledning total ombyggnad av två huskroppar. Seniorboende, serviceboende, stödboende, LSS-boende och aktivitetscentra.

Kund: Micasa Fastigheter

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00