Kv Hornslandet

Nybyggnad av 153 hyresrätter i Norra Djugårdsstaden. Franks uppdrag har varit att driva projektet som projektledare från projekteringsskede till inflyttning. Projektet har genomförts som totalentreprenad.

Kund: AB Stockholmshem

 

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00