Kv Hippomenes 7

Projektet innefattar en totalrenovering av blåklassad kulturfastighet i Gamla Stan, Stockholm. I Frank Projektpartners åtagande ingår granskning av förfrågningsunderlaget.

Kund: Svenska Bostäder, AB Stadsholmen

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00