Kv. Hälsobrunnen 2, Vasaparken, Stockholm

FRANK har förmånen att på uppdrag av Micasa fastigheter AB få bistå med projekt-, bygg och projekteringsledning av ett mycket utmanande projekt i innerstadsmiljö.

Energieffektivisering av Kv. Hälsobrunnen 2. Huset består av 6st våningsplan inkl källarplan och vindsplan med en sammantagen area på ca 7500m2. Huset har en förbindelsegång till fastigheten Hälsobrunnen 1 där FRANK tidigare fått bistå med projekt-, bygg och projekteringsledning.

Projektet berör i huvudsak nya teknikutrymmen om ca 100m2, nytt ventilationssystem, påbyggnad, ny energieffektiv belysning, renovering av och komplettering med isolerrutor vid ca 270 st fönster samt tilläggsisolering av vindsbjälklag om en golvyta på ca 600m2.
Byggnaden är gulklassad enligt Stockholms stadsmuseums klassificeringssystem för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och även märkt med q2 i detaljplan.
I fastigheten bedrivs vård- och omsorgsboende för äldre samt en förskola. Verksamheten fortgick under tiden för arbetena.

Kund: Micasa Fastigheter

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00