Kv Hälsobrunnen 1

Ombyggnad av hela ventilationssystemet i byggnad med vård och omsorgsboende under pågående verksamhet.

Kund: Micasa Fastigheter

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00