Kv Fjärdingsmannen och Poliskonstapeln, Enskede

Invid Sockenplan i Enskede har Stockholmshem byggt 158 student- och ungdomslägenheter i tre huskroppar. Frank har varit delaktiga i projektet ända från systemhandlingsskedet fram till inflyttningen. I projektet har vi bidragit med projektledning, byggledning, miljöledning och installationsledning. Under det sista halvåret hade Frank Projektpartner äran att färdigställa projektet som ett CM-uppdrag.
Vi tackar AB Stockholmshem för ett väldigt spännande projekt.

Kund: AB Stockholmshem

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00