Kv Drakenberg

In- och utvändig renovering av fem separata huskroppar om åtta våningar. Kvarteret består av cirka 240 lägenheter, cirka 5 000 kvm lokaler samt tillhörande garage i två plan under jord. Projektet utförs som delad entreprenad. I Frank Projektpartners åtagande ingår: granskning av förfrågningsunderlag, granskning av systemhandling, projekteringsstöd, administration av byggnet, entreprenadupphandling LOU – delad entreprenad, stöd i avtalsfrågor gällande entreprenadkontakt samt projektering lokaler.

Kund: AB Svenska Bostäder

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00