Innergårdsrenovering, kv. Spettet 17, Stockholm

Projektering av innergård på ca 1000 kvm med framtagande av förfrågningsunderlag, upphandling samt projekt- och byggledning av genomförande.

Kund:

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00