Hyresgästanpassningar av lokaler i Brunn centrum

Frank har förmånen att på uppdrag av Värmdöbostäder få bistå med projekteringsledning och byggledning i samband med hyresgästanpassningar av lokaler i Brunn centrum på Ingarö.
I Brunn centrum ligger fem lokaler för handel och service på ett attraktivt läge kring torget. I dagsläget anpassar vi lokaler för en frisersalong och ett café.
Arbetena påbörjades i september 2023 och planeras att vara färdigställda i mitten av april månad 2024.

 

Kund: Värmdöbostäder

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00