Hyresgästanpassning Swedbank m.fl., SKHLM Skärholmen centrum

Bygg- och projektledning vid ombyggnad av drygt 400 kvm. Flytt och omdisposition av befintliga hyresgäster samt ombyggnad för Swedbank som ny hyresgäst. Arbetet omfattade allt från kontraktsskrivning med entreprenör till hyresgäst- och driftkoordination, inkl. ombyggnad, fram till återlämnande till ordinarie drift.

Kund: SKHLM Skärholmen Centrum AB

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00