Hyresgästanpassning Niklas & Friends cateringkök, Hammarby

Uppdraget innebar framtagande av bygglovshandlingar, projektering, projekt- och byggledning samt kontrollansvarig och hantering av bygglovsärende från start fram till erhållande av slutbesked. Förrådslokaler byggdes om till cateringkök med kyl- och frysrum samt omklädningsrum och kontor. Yta ca 120 kvm.

Kund: Fabege AB

 

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00