Hyresgästanpassning, Kv. Moraset 22, Sveavägen

Ombyggnad och hyresgästanpassning av kontor i två husdelar i Kv. Moraset 22, Sveavägen 56. Huset består i två blåklassade delar som är byggda vid olika tidpunkter och senare hopbyggda. I den ena delen, magasinhuset, byggt 1862 arbetades en hel del med detaljer såsom pelare i smide som detaljmålats för att så mycket som möjligt framhäva den historik huset har. Den andra delen, Industrihuset eller tryckerihuset är byggt 1927-1929. Projekt- och byggledning från programstadie till överlämnande.

Kund: Bonnier Fastigheter AB

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00