Hyresgästanpassning BUP och Ungdomsmottagningen, SKHLM Skärholmen centrum

Ombyggnad av ca 1 800 kvm. Uppdraget omfattade projekt- och byggledning för ombyggnad av kontor/vård. I projektet ingick bl.a. hyresgästkontakter, upprättande av programhandling samt projektering. Projektet upphandlades i konkurrens och driftsattes i etapper.

Kund: SKHLM Skärholmen Centrum AB

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00