Helags Fjällstation

Uppdraget inkluderar projektering, planering, byggledning och söka erforderliga lov som krävs för att bygga i en känslig fjällmiljö.

Kund: Svenska Turistföreningen

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00