Hållbara Järva!

Svenska Bostäders, Stockholm stads och Delegationen Hållbara städers/Boverkets hållbarhetssatsning omfattande energieffektiviseringar, förnyelsebar energi, varsamhetsfrågor, dialog och information. Vi är Svenska Bostäders samordnare/projektledare för Hållbara Järva!

Kund:

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00