Fukt- och miljöinventering av Lantmännens huvudkontor

Frank har fått förtroendet att få utföra fukt- och miljöinventering av Lantmännens huvudkontor på Kungsholmen inför Miljöbyggnadscertifiering. Arbetet utfördes under hösten 2023.
Kravet på materialinventering tar stöd i flera lagar, förordningar och föreskrifter och ska utföras inför ombyggnation och rivning för att kartlägga vad som kan bli farligt avfall. En materialinventering i tidigt skede inför en rivning gör att oförutsedda kostnader och tidsförskjutningar kan undvikas.

 

Kund: Lantmännen 

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00