Fräsaren 12, HGA Skolverket

Ombyggnationen hos Skolverket i Fabeges fastighet Fräsaren 12 står inför dörren, planeringen pågår ihop med hyresgästen så att produktionsfasen skall gå smidigt samtidigt som Skolverkets normala verksamhet skall fungera. Projektets grunddelar är att minska hyresgästens yta med ca 2000kvm samtidigt som man effektiviserar kvarstående ytor och funktioner. Ombyggnationen omfattar ca 11 000kvm. Frank bistår med Projekt- och byggledning, projekteringsledning och KA-PBL.  

 

Kund: Fabege

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00