Förskola Albatrossen

Projektet innefattade en krypgrundsrenovering efter fukt och mikrobiell påväxt av förskola i Sjödalen, med pågående verksamhet. Borttagning av skadat virke samt ny installation av krypgrundsventilation. Projektet utförs enligt entreprenadformen totalentreprenad. I Frank projektpartners AB åtaganden ingår projekt- och byggledning.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00