Fastighetsutveckling, Kv Randers 2, Kista, Stockholm

Projekteringsledning från förstudie till färdigt förfrågningsunderlag, BAS-P, entreprenadupphanling LOU, byggledning samt kvalitetsansvarig enligt PBL vid totalrenovering av cirka 7600 kvm bostadsyta i Kista, Stockholm. Vid renovering ingick hus, gårdar samt tillbyggnad av befintlig tvättstuga med ny gemensamhetslokal.

Kund: AB Svenska Bostäder

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00