Fågelsången

Nyproduktion av skola för 500 elever i årskurs F – 9 om cirka 7 400m2 och ny idrottshall om cirka 2 500m2. Skolgården uppgår till 15 000m2. Entreprenadform utförandeentreprenad. Franks uppdrag avser projektledning. Färdigställande vintern 2023.

Foto: Salems kommun

Kund: Salems kommun

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00