Esplanaden 1

Om- och tillbyggnad från vårdboende till hyresrätter samt ett antal lägenheter med stödboende enligt SoL. Byggnaden kommer efter färdigställande att rymma 90st lägenheter i varierande storlek. Franks uppdrag är att driva projekteringen från program till färdigt förfrågningsunderlag på totalentreprenad.

Kund: Sollentunahem

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00