Energiåtgärder i flerbostadshus, kv Källängsmården, Lidingö

Inventering och koncept för ombyggnad samt projektledning av genomförande, inklusive totalentreprenader för stambyte och bergvärmeanläggning. 38 lägenheter. Uppdrag för bostadsrättsförening.

Kund:

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00