Carlforska gymnasium

På uppdrag av Västerås Stad har vi på FRANK fått förtroendet att bistå med projektledning/projektstöd samt kontrollansvarig i totalentreprenad i samverkan. Projektet är beläget i Västerås Stad, där Carlforska gymnasium är under utbyggnad. Den nya byggnaden, F-huset, omfattar cirka 4 300 kvadratmeter i två plan. För att knyta samman huset med befintlig skolbyggnad byggs en förbindelsegång. Skolgård och förbättring av hela gymnasiets utemiljöer ingår även de i projektet.

Kund: Västerås Stad

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00