Byggnation av ”Snabba hus” i Västberga, Stockholm

Granskning och uppföljning av projektering, byggledning samt projekteringsledning finplanering vid nybyggnation av 280 nya lägenheter i Västberga. Lägenheterna är riktade mot unga vuxna i åldern 18-30 år. Bostäderna är byggda med ett nytt koncept där varje lägenhet består av en flyttbar modul med hög standard och kvalitet. Snabba hus planeras även byggas i Norra Ängby och Råcksta. Totalt väntas projekten omfatta cirka 600 lägenheter.

Kund: AB Svenska Bostäder

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00