Byggledning rad- och parhus av modultyp, ALM/SMÅA

FRANK har bistått ALM/SMÅA med byggledning under uppförandet av 20 st rad- och parhus av modultyp. Projektet är beläget i Upplands Väsby och nyligen ägde inflyttning rum. Kringliggande markarbeten färdigställs nu under våren 2023.

Kund: ALM/SMÅA

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00