BKMA certifiering Oljibe

FRANK fått förtroendet att hjälpa och ta fram handlingar till entreprenadföretaget Oljibe i deras arbete inför BKMA certifiering (f.d. BF9K certifieringssystem). Franks uppdrag var att tolka Oljibes verksamhet, hur systemet används på företags och projektnivå samt att se till att mallar och rutiner används av medarbetarna. I arbetet inför revisionen av DNV, har Frank tillsammans med bland annat Oljibes vVD och KMA-ansvarige Hjalmtyr Daregård, genomfört avstämningar, insamling och sortering av verifikat samt externrevision med platsbesök på två Oljibe projekt, KTH Kemi och Karlbergsslott Kadettflygeln.

Revisionen slutfördes utan någon anmärkning av DNV och Oljibes BKMA certifiering är nu förnyad.

Kund: Oljibe AB

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00