Bilia Västerås

Nybyggnad av huvudentré, 750 kvm. Ombyggnation och anpassning av bilhallar enligt koncept för Volvo och Renault, 5000 kvm. Nybyggnad av däckhotell, 650 kvm. Verksamhet har bedrivits parallellt i lokalerna. Frank har varit med i förstudie, projektering och produktion. Roller i uppdragen har varit projektledning, projekteringsledning och byggledning.

Kund: Bilia AB

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00